WISUDA STAHN-TP PALANGKARAYA TAHUN 2015


Sebanyak 104 wisudawan dan wisudawati di Aula Serbaguna STAHN-TP Palangkaraya Senin 19 Oktober 2015 dilaksanakan Upacara Wisuda X. Adapun para undangan yang hadir pada acara wisuda ini adalah Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama R I, Gubernur Kalimantan Tengan yang kebetulan beliau berhalangan hadir diwakili oleh Asisten III, Ketua DPRD Kota dan Propinsi Kalimantan Tengan atau yang mewakili, Kapolres dan kapolda, para perguruan tinggi Negeri dan Swasta sekota palangkaraya, para Ketua lembaga keagamaan se-kota Palangkaraya, kapala kantor kementrian agama Kota Palangkaraya, kepala kantor Kementrian Agama Propinsi Kalimantan tengah, Pembimas Hindu, para orang tua Mahasiswa yang diwisuda dan undangan lainya.

Acara dimulai jam 9 pagi , diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mart STAHN-TP Palangkaraya, tari penyambrama, pembacaaan ayat Kitab Suci, terus pembukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Senat STAHN-TP Palangkaraya Drs.I Ketut Subagiasta, M.Si .,D.Phil.

Dalam pembukaan sidang senat oleh Ketua Senat, dilaporkan perkembengan STAHN-TP palangkaraya mulai penegerian tahun 2001 sampai sekarang yang sudah berumur 14 tahun terus mengalami peningkatan, bahkan sekarang yang awalnya hanya ada empat jurusan, karena tuntutan jaman, sekarang sudah dibuka lagi prodi baru Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum agama Hindu dan Prodi Pendidikan agama Hindu Pascasarjana. Ada dua lagi ijin oprasionalnya sudah turun yaitu Prodi Parawisata budaya (S1) dan pendidikan seni (S 1), dua prodi lagi mau divisitasi yaitu tahun ini yaitu Prodi Hukum adat dan Kependitaan (S1). Sedangkan satu lagi prodi manejemen Pendidikan agama Hindu Pascasarjana SK Oprasionalnya masih dalam Proses , dan tahun ajaran baru sudah bisa menerima mahasiswa. Mohon doa, tegasnya.
Lebih lanyut Ketua Senat melaporkan tentang standar minimalisasi pendidikan dosen, kata Ketua senat sudah rata-rata S2, kacuali hanya satu orang masih dalam proses. Ditambahkanya lagi tegasnya hanya setingkat sekolah tinggi sampai saat ini sudah memiliki satu Guru besar dan 12 Doktor, 8 orang masih menunggu ujian terbuka, 13 0rang masih dalam penyusunan proposal disertasi,dan kalau tidak ada halangan mohon doa restunya tahun 2018 STAHN-TP Palangkaraya memiliki Doktor 34 orang.
Mahasiswa semakinn tahun terus mengalami peningkatan baik di S1 maupun di S2. Dengan demikian atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua komponen, maka September yang lalu sudah mengajukan permohonan melalui Dirjen kepada mentri Agama agar satatus STAHN-TP Palangkaraya bisa ditingkatkan menjadi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya ( IAHN-TP Palangkaraya), karena merupakan kebutuhan Umat, tambahnya.
Pada kesempatan lain Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementrian agama RI dalam sambutannya memuji dan memberi aprisiasi kepada STAHN-TP Palangkaraya atas prestasi yang diraihnya. Ini tentu atas perjuangan keras dan kerjasama yang baik dari semua komponen, mulai dari unsur terkecil sampai keunsur pimpinan teratas. Ditambahkan Lagi dalam sambutan Bapak Dirjen dari 11 Perguruan tinggi Agama Hindu baik Negeri ataupun Swasta yang ada di Indonesia, STAHN-TP Palangkaraya Prestasainya sangat membanggakan. Walaupun diakuinya juga disana sini masih ada kekurangan-kekurangan. Semoga kekurangan-kekurangan ini memacu lebih Kerja keras lagi untuk kemajuan lembaga ini karena satu-satunya berada dikalimantan.
Lebih lanyut dalam sambutan Gubenur Prop.Kalteng mengatakan, menyitir dari sambutan Bapak Dirjen Bimas Hindu, berdasarkan fakta yang ada dilihat secara langsung, begitu kami masuk dipintu gerbang STAHN-TP Palangkaraya, wah bangunannya semuanya serba bertingkat. Ini Kalau mendengar laporan dari ketua Senat tadi STAHN-TP Palangkaraya baru menyelanggarakan Dies Snatalis XIV, berati baru berumur 14 Tahun. Seumur 14 Tahun Fakta yang kami lihat demikian, maka tidak salah apa tang dikatakan bapak Dirjen dan Ketua Senat tadi saya berkesimpulan memang patut diaprisiasi dan layak dikatakan berprestasi, tegasnya.
Prestasi-prestasi yang dicapai oleh STAHN-TP Palangkaraya tentu dibarangi dengan kerja sama dan kerja keras dari semua komponen, tambahnya. Selasai sambutan Gubernur dilanyutkan dengan tari penyambrama, pembacaan sloka, acara puncak dan terakhir tari Khas Dayak Hindu Kaharingan, yang identik dengan tari Saraswati. Demikian dilaporkan Kanit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi STAHN-TP Palangkaraya Dr.Drs.I Made Suyasa, MAP.,M.Si.
Bersama ini kami lampirkan gambar-gambar yang berkaitan dengan acara Wisuda STAHN-TP Palangkaraya

Gambar 2 Foto Bersama Ketua Senat Prof. I Ketut Subagiasta, M.Si.,D.Phil berserta anggotanya


Gambar 3 Tari Kas Hindu Kaharingan, melambangkan turunnya ilmu pengetahuan


Gambar 4 Sekhohe gong STAHN-TP Palangkaraya pada acara Wisuda 19 Okt.2015